Od roku 2018 działalnością produkcyjną zajmuje się firma Gedan sp. z o.o.
From year 2018, production activity is carried on by company Gedan sp. z o.o.

Gedan

Gedan sp. z o.o.
80-736 Gdańsk
ul. Modra 110
NIP:5833272713
KRS:0000704527
info@gedan.pl
tel. +48 601 723 077
www.gedan.pl